Garantija

Cienījamais MAKITA darba instrumentu lietotāj! Mēs Jums garantējam, ka visi MAKITA ražojumi izgatavoti no kvalitatīviem materiāliem un tiem nav izgatavošanas defektu. Gadījumā, ja Jūsu ierīcei tomēr uzradās šādi defekti, mēs tos novērsēsim likuma paredzētajā kārtībā bez atlīdzības. Tāpēc saviem darbarīkiem dodam 1 gada ierobežotu GARANTIJU. Ierobežota garantija attiecas tikai uz pirmo pārdošanu. Pretenziju iesniegšanai Jums jāvēršas uzņēmumā, kas pārdevusi ierīci. Noteikti uzrādiet arī pirkšanas dokumentu! Varat griezties arī tieši MAKITA PILNVAROTĀ APKOPES CENTRĀ. Ierīce remontā janodod pilnā komplektā.

Mēs nevaram atbildēt par ierīces kvalitāti, ja:
- ierīce ir mehāniski bojāta
- ir pielietoti nepareizi darba paņēmieni
- ir izmantotas nepiemērotas palīgierīces
- ierīce ir izmantota neparedzētiem mērķiem
- ierīce izmantota pēc defekta atklāšanas
- ierīce ir pārslogota
- ierīci izmantojusi persona bez nepieciešamām iemaņām
- ierīce ir nekopta
- ierīces konstrukcija un parametri ir izmainīti

SVARĪGI!
Elektriskie darba rīki ir sarežģīta mehānisko un elektrisko detaļu kombinācija un tiem ir daudz kustīgu-dilstošu detaļu. Kustīgo detaļu dilšana ir normāla parādība, nevis ražošanas defekts! Lietošanas rezultātā normāli nodilušas detaļas nemaina bez maksas.

Tāpat, bez maksas nemaina ātri dilstošas detaļas! Ātri dilstošas detaļas ir, piemēram: ogļu sukas, rokturu gumijas aizsargi, slēdžu aizsargi, ēveļu asmeņi, zāģu ķēdes utt.